.

::+:: โรงเรียนแม่พริกวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ::+::

 
 
 
 
 
 
 
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 ธันวาคม 2561
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 54.167.15.6
คุณเข้าชมลำดับที่ 808,403
 
  หน้าหลัก    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 


นายสมเจิด ฟูสาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวรัชนีกร อินชัยเทพ
หัวหน้างานสารสนเทศ


นางปภาดา รัตนประทีป
หัวหน้าประชาสัมพันธ์


นางสุรัชณีวัลย์ สืบสุติน
หัวหน้างานธุรการ


นายปรีชา หล้ามะโน
หัวหน้างานอาคารสถานที่


นายบุญศรี ใจเป็ง
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน


นายบุญศรี ใจเป็ง
หัวหน้าเวรรักษาการณ์


นางเพชรา เกตุหิรัญ
หัวหน้างานสวัสดิการ
 
 
นายณรงค์ศักดิ์ อบหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 

 

 
โรงเรียนแม่พริกวิทยา
37 หมู่ 5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180
Tel : 054299270  Fax : 054299271
Email : info@mpw.ac.th