.

::+:: โรงเรียนแม่พริกวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ::+::

 
 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 34.228.115.216
คุณเข้าชมลำดับที่ 824,543
 
  หน้าหลัก    ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 


นางวราภรณ์ ปันผะสงค์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและแผน


นางวราภรณ์ ปันผะสงค์
หัวหน้างานการเงิน


นางสาวอำไพ รังน้อย
หัวหน้างานแผนงบประมาณ


นางสาวนงลักษณ์ คำพรหม
หัวหน้างานพัสดุ


นางสาวสุวิมลวดี คนฟู
หัวหน้างานบัญชี


นางเพชรา เกตุหิรัญ
หัวหน้างานทุนการศึกษา


นางวราภรณ์ ปันผะสงค์
หััวหน้างานตรวจสอบภายใน
 
 
นายณรงค์ศักดิ์ อบหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 

 

 
โรงเรียนแม่พริกวิทยา
37 หมู่ 5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180
Tel : 054299270  Fax : 054299271
Email : info@mpw.ac.th